E-Cigarette - a safer alternative (hebrew)

28/09/2017
by Cig Service

סיגריות אלקטרוניות בטוחות יותר מסיגריות רגילות ועשויות לסייע למעשנים להפסיק לעשן, כך עולה ממאמר סקירה שפורסם ב- Addiction. בין ממצאי הסקירה שכללה 81 מחקרים פורסמו הממצאים הבאים:

• בעוד שהשימוש בסיגריות אלקטרוניות מצוי בעלייה, ההתנסות בהן נפוצה יותר בקרב אנשים המעשנים סיגריות רגילות.
• הנוזלים והארוסול המצויים בסיגריות האלקטרוניות רעילים הרבה פחות מאלו המצויים בטבק רגיל והרמות הקרצינוגניות שלהם הינן "זניחות".
• כאשר נעשה בהן שימוש נכון, הסיכון להרעלת ניקוטין משימוש בסיגריות אלקטרוניות הינו מינימאלי.
• החומרים משמרי הלחות בסיגריות האלקטרוניות בטוחים לשאיפה, אף על פי שהשפעתם על אנשים עם מחלות בדרכי הנשימה אינה ברורה.

• סיגריות אלקטרוניות יכולות להפחית את התשוקה לעישון ולשפר את המוטיבציה של מעשנים להפסיק.

מקור: אתר PARMALINE - מגזין מקצועי לרוקחים ורופאים: http://www.pharmaline.co.il/237334

Comments

No posts found

Write review